Pribatutasun-politika hau datu pertsonalen tratamenduei aplikatzen zaie. Tratamendu horien ARDURADUNA, SM izango da – aurrerantzean, ARDURADUNA –, eta erabiltzaileek ematen dituzten datuei dagokienez, hau da, PHOTO BELUN S.L. saltzen dituen produktuak kontratatzearen ondorioz, edo www.txalopintxalo.eus webguneko edozein ataletan biltzen diren datuei dagokienez.

PHOTO BELUN S.L. beretzat gordetzen du politika hau aldatzeko ahalmena, lege-berrikuntzetara, jurisprudentzia-irizpideetara, sektoreko praktiketara edo erakundearen interesetara egokitzeko. Bertan egindako edozein aldaketa behar besteko aurrerapenaz iragarriko da, edukiaren berri ezin hobeto izan dezazun.

 

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

 

1.- Tratamenduaren arduraduna.

Zure datu pertsonalen tratamenduaren Arduraduna honakoa da:

 • PHOTO BELUN S.L.

 • IZK: B75113951

 • Helbidea: Zerkaosteta 7, 20500 Arrasate

 • Helbide elektronikoa: info@txalopintxalo.eus

 • Merkataritza Erregistroa

 

2.- Tratamenduaren helburuak.

Zure datu pertsonalak helburu hauetarako bakarrik erabiliko dira:

 • Webgunearen sarbide osoa eta erabilera  zuzena kudeatzea.

 • Zuri ezagutzera emateko zerbitzuen bidez edo gure webguneko harremanetarako formularioen bidez egiten dizkiguzun aurrekontu-eskaeren, iruzkinen eta galderen erantzunen arabera.

 • Gestionar, administrar y facturar la compraventa de los productos seleccionados.

 • Comunicaciones Comerciales (Boletín de ofertas): Podremos utilizar sus datos para contactarle, tanto por vía electrónica como no electrónica, para realizar encuestas, obtener su opinión sobre el producto contratado o servicio prestado y, ocasionalmente, remitirle ofertas o promociones relacionadas con nuestros servicios. Puede revocar en cualquier momento la recepción de estas notificaciones utilizando el mecanismo implementado al efecto en las mismas, o bien, remitiendo un escrito con el asunto “Baja” a  info@txalopintxalo.eus

 

Zure datu pertsonalak ez ditugu erabiliko lehenago deskribatutako bestelako helburuetarako, salbu eta legez ezarrita badago edo epailearen errekerimenduren bat baldin badago.

 

Datuak gordetzea: gure web-orrirako sarbidea eta/edo erregistroa kudeatzeko eta produktuak erosteko beharrezkoak diren datu pertsonalak gorde eta tratatu egingo dira kontratu-harremana mantentzen den bitartean, produktu edo zerbitzu jakin bat erostearekin lotutako itzulketak, kexak edo erreklamazioak barne, bai eta legez ezarritako epeen betetzea ere.

Eskaintzen buletina/newslettera bidaltzeko emandako datuak baja eman arte edo zure harpidetza ezeztatu arte tratatuko ditugu.

Horrek guztiak ez du eragotziko ezabatzeko, mugatzeko eta abarrerako eskubidea egikaritzea; kasu horretan, PHOTO BELUN S.L. bere datuak blokeatuko ditu legezko betebeharrek dirauten bitartean.

 

3.- Tratamenduaren legitimazioa.

Datuen tratamendurako lege-oinarria, lehen deskribatutako helburuetarako, interesdunaren adostasunaren bidezko legitimazioa da. Legitimizazioa ondoren aipatzen diren une ezberdinetan eskatuko da:

 

    • Zure datuak tratatu aurretik,

    • Erabiltzaile gisa erregistratzeko unean edo,

    • ARDURADUNAREN produktuak kontratatzeko momentuan..

 

Informazio-eskaerak helarazten dizkigutenean, bai eta ARDURADUNAREN produktuak kontratatzen dituztenean ere, interesdunak bere borondatez eman behar dizkigu zerbitzu horiek emateko behar dituen datuak. Datu horiek emateko betebeharra edo beharra izartxo batekin adieraziko da (*) zerbitzu bakoitzari dagozkion inprimaki edo ataletan.

Hala ere, interesdunak libreki uko egin diezaioke datu horiek guri emateari, edo, ondoren, bere datuak tratatzeko aldez aurretik emandako baimena baliogabetu dezake, baina ukatze horrek berekin ekarriko du zure eskaerari ez erantzutea edo zerbitzua ez ematea.

ERANTZULEAK ulertzen du, datu horiek guri ematean, interesdunak berariaz aitortzen, onartzen eta baimentzen duela lehen deskribatutako helburuetarako tratamendua.

Era berean, datuak tratatu ahal izango ditugu, PHOTO BELUN S.L. duen interes legitimoan oinarriturik, bezeroak eta/edo erabiltzaileak mantentzeko eta fidelizatzeko, eta aurrez adierazitako itxaropenei edo interesei hobeto erantzuteko, adibidez: zerbitzuak eta produktuak hobetzea, segurtasuna bermatzea, iruzurrari aurrea hartzea, eskaerak, kontsultak edo erreklamazioak kudeatzea, kontratatutako antzeko produktu eta zerbitzu propioak eskaintzea, sustapenei buruzko informazioa ematea, etab.

Jakina, edozein unetan adierazi dezakezu zure datuak merkataritza-prospekziorako erabiltzearen aurka zaudela, baina horrek ez du eraginik izango sinatu duzun kontratuaren exekuzioan.

 

4.- Datuen komunikazioa

PHOTO BELUN S.L. zure datu pertsonalak banku-erakundeei, zerbitzu teknikoei laga diezazkieke, produktuen edo garraio-enpresen bermeei dagokienez, produktua eman diguzun helbidera bidali ahal izateko. PHOTO BELUN S.L. ez dizkie datu pertsonalak beste hirugarren batzuei lagako, beti ere ondorengo bi salbuespenak ematen ez badira: (1) legez horretara behartuta baldin bagaude edo (2) zuk berariaz baimendu badiguzu.

Hala ere, eskatzen dizkiguzun produktuak eman ahal izateko edo haiekin interakzioan aritzeko, eta, oro har, dokumentu honen bigarren (2) puntuan deskribatutako helburuak betetzeko, jakinarazten dizugu zerbitzuak ematen dizkiguten erakunde hauek zure datu pertsonalak eskura ditzaketela:

 

Herrialdea

Enpresa

Zerbitzuak

Bermeak

EE.UU

The Rocket Science Group, LLC.

MailChimp (Marketing kanpainak)

Private Shield (Pribatasun babesa*

EE.UU

Google, LLC

Web-analitika zerbitzuak

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=es

* Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 95/46 direktibarekin bat etorriz 2016ko ekainaren 12ko Batzordeak hartutako 2016/1250 (EB) Erabakia; zuzentarau hori EBren eta AEBen pribatutasun-ezkutuak emandako babesa egokitzeari buruzkoa da.

 

 

5.- Interesdunen eskubideak.

Edozein pertsonak eskubidea du ARDURADUNA den enpresan bere ardurapeko datu pertsonalak tratatzen diren ala ez baieztatzeko. Horrela, informazioa zehatza eta egiazkoa izatea ere ziurtatzen dugu.

 • Datuetan sartzeko eskubidea: interesdunari aukera ematen dio tratatu beharreko bere datu pertsonalak ezagutzeko eta haiei buruzko informazioa eskuratzeko.

 • Zuzentzeko eskubidea: akatsak zuzentzeko, okerrak edo osatugabeak diren datuak aldatzeko eta tratamenduaren xede den informazioaren ziurtasuna bermatzeko aukera ematen du.

 • Ezabatzeko eskubidea: tratamenduaren xede diren datuak ezabatzea eskatzeko aukera ematen du.

 • Aurka egiteko eskubidea: interesdunak bere datu pertsonalak ez tratatzeko edo hauen tratamendua bertan behera uzteko eskubidea.

 • Tratamendua mugatzea: egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez dira gordeko.

 • Datuen eramangarritasuna: interesdunek eskatu ahal izango dute eman dizkiguten datuak jasotzea, edo, teknikoki posible bada, beraiek aukeratutako beste tratamendu-arduradun bati bidaltzea, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean.

 • Banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea (profilak egitea barne): ondorioak dituen edo eragin nabarmena duen tratamendu automatizatuan oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea.

 

Era berean, interesdunak eskubidea du emandako baimena edozein unetan kentzeko, baina horrek ez du inolako eraginik datuak emateko unean emandako baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Azaldutako eskubideren bat erabili nahi baduzu, gutun bat bidal iezaguzu, zure datu guztiekin, NANa barne: Zerkaosteta 7, 20500 Arrasate, Gipuzkoa, España Edo bidali e-maila hona info@txalopintxalo.eus 

Era berean, PHOTO BELUN S.L. jakinarazten dizu erreklamazio bat aurkeztu dezakezula Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (www.agpd.es).

 

Segurtasun-neurriak.

Azkenik, jakinarazten da PHOTO BELUN S.L. bere informazio-sisteman neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokiak hartuko dituela, erantzukizun proaktiboaren printzipioa betez, biltegiratutako datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko eta, horrela, datu horiek baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko; betiere, kontuan hartuta teknikaren egoera, aplikazio-kostuak, tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak, bai eta tratamendu bakoitzari lotutako probabilitate eta larritasun-arriskuak ere.